Ook op Peelpop gelden regel

Doe de organisatie van Stichting Peelpop een groot plezier door de onderstaande regels even goed en aandachtig door te lezen en op Peelpop natuurlijk te handhaven.

Stichting Peelpop handhaaft een minimum leeftijd van 18 jaar. Naar legitimatie zal worden gevraagd, vergeet die dus niet, anders kom je niet binnen.

Munten kosten € 2,50 zijn niet inwisselbaar maar zijn de volgende editie geldig.

Algemene Voorwaarden.
Het is verboden de volgende zaken mee te nemen: foto-, film- en andere opnameapparatuur, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens en gevaarlijke voorwerpen.
Parkeren dient te geschieden op de aangegeven terreinen, foutief geparkeerde auto's worden weggesleept en het parkeren is op eigen risico.
Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel op straffe van verwijdering.
Het betreden van de hal/zaal en het bijwonen van de voorstelling zijn geheel voor eigen risico.
Bij het betreden van het festivalterrein kan er worden gefouilleerd. Gekochte kaartjes kunnen niet worden teruggenomen.
Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet door gaan van een of meer acts kunnen kaarten niet worden geretourneerd.
Alles zal er aan gedaan worden om een vervangend programma aan te bieden.

De organisatie (Stichting Peelpop) is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig letsel of schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.
Of ten gevolge van foutieve vermeldingen op deze website.
Aan druk- en zetfouten of wijzigingen kunnen geen rechten ontleend worden.

Peelpop hanteert het landelijk rookverbod.
Roken mag alleen in de hiervoor aangegeven ruimte.

.